벽걸이 세탁기

페이지 정보

profile_image
작성자호빵맨 조회 1회 작성일 2022-07-07 06:14:11 댓글 0

본문

리뷰-신형 대우전자 벽걸이 미니 드럼세탁기[Mini 3]DWD-35MCRCR(Daewoo Electronic Wall Mounted Mini Drum Washing Machine)

벽걸이로 사용할 수 있는 대우전자의 미니 드럼세탁기 리뷰입니다.

설치환경 부터 제품기능, 소음, 작동 영상이 포함되어 있습니다.


Daewoo Electronic Wall Mounted Mini Drum Washing Machine [Mini 3] Review !! - DWD-35MCRCR

It is a mini drum washing machine review of Daewoo Electronics which can be used as a wall hanging.

Includes product features, noise and operation video from installation environment.

Mini lavadora de tambor electrónica montada en la pared Daewoo [Mini 3] ¡Revisión! - DWD-35MCRCR

Es una revisión de una mini lavadora de tambor de Daewoo Electronics que se puede usar como un tapiz.

Incluye características del producto, ruido y video de operación del entorno de instalación.

شنت دايو الإلكترونية طبل البسيطة غسالة [ميني 3] مراجعة! - DWD-35MCRCR

إنه استعراض صغير لغسالة البرميل من Daewoo Electronics والذي يمكن استخدامه كحائط معلق.

يتضمن ميزات المنتج والضوضاء وتشغيل الفيديو من بيئة التثبيت.

大宇電子壁掛けミニドラム洗濯機[ミニ3]レビュー! - DWD-35MCRCR

壁掛けとしても使える大宇電子のミニドラム洗濯機レビューです。

設置環境からの製品の機能、ノイズ、操作ビデオが含まれています。

Daewoo Electronic Wall Mounted Mini-Trommelwaschmaschine [Mini 3] Bewertung !! - DWD-35MCRCR

Es handelt sich um eine Mini-Trommelwaschmaschine von Daewoo Electronics, die als Wandbehang verwendet werden kann.

Enthält Produktmerkmale, Geräusche und Betriebsvideos aus der Installationsumgebung.

大宇电子壁挂式迷你滚筒洗衣机[迷你3]回顾!! - DWD-35MCRCR

这是Daewoo Electronics的迷你滚筒洗衣机评论,可用作壁挂。

包括安装环境中的产品功能,噪音和操作视频。


Daewoo เครื่องซักผ้าติดผนังขนาดเล็กแบบกลอง [Mini 3] รีวิว !! - DWD-35MCRCR

มันเป็นรีวิวเครื่องซักผ้าดรัมขนาดเล็กของ Daewoo Electronics ซึ่งสามารถใช้เป็นที่แขวนผนัง

รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสียงและวิดีโอการทำงานจากสภาพแวดล้อมการติดตั้ง

Máy giặt mini treo tường điện tử Daewoo [Mini 3] Xem lại !! - DWD-35MCRCR

Đây là bài đánh giá máy giặt trống mini của Daewoo Electronics có thể được sử dụng làm giá treo tường.

Bao gồm các tính năng sản phẩm, tiếng ồn và video hoạt động từ môi trường cài đặt.

Электронная настенная мини-стиральная машина Daewoo [Mini 3] Обзор !! - DWD-35MCRCR

Это обзор стиральной машины с мини-барабаном Daewoo Electronics, который можно использовать как настенную подвеску.

Включает в себя характеристики продукта, шум и видео работы из среды установки

Daewoo elektronisk vægmonteret mini tromlevaskemaskine [Mini 3] anmeldelse !! - DWD-35MCRCR

Det er en mini-tromlevaskemaskineanmeldelse af Daewoo Electronics, der kan bruges som vægophæng.

Inkluderer produktfunktioner, støj og betjeningsvideo fra installationsmiljø.
몽찌리 : 완전 설명 짱이에여 특히 벽 뚫는건 왜 생각을 못했을까요ㅋㅋㅋㅋ당연한건데ㅋㅋㅋ 여튼 설명 감사합니다!!
피즈치자 : 으악 전세인데 못하겠네요 감사합니다!!!
정성민 : 세제 이름이 먼가요?
uni te : 빨래 쌓아두는거 싫으면 유용할것같아요. 특히 여름에는 땀나니까 자주 돌리기에도 좋을것같아요.
고독저격 : 겨울 이불 한장정도 세탁이 가능한가요?

적은 양의 빨래 해결사! 대우 벽걸이 드럼세탁기 'MINI'! - 남자의 그 물건 15회

표준, 섬세, 아기옷, 심야, 탈수, 통세척까지!
작지만 없는게 없는 대우 벽걸이 드럼세탁기 'MINI'!
과연, 벽걸이 미니세탁기의 가격은?!


▶ 방송사 : JTBC
▶ 남자의 그 물건 15회 (월) 23시
▶ 홈페이지 : http://enter.jtbc.co.kr/ititem
먹고볼래 : 7년전이네 ㅋㅋ
이때 오십만원정도면 ㅋ 많이.비싸네
나민철 : lg 꼬망스가 정답!!
woo hello : ㅋㅋㅋㅋㅋ50만원 주고 누가 사냐 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ대한민국제품 맞음?

캠핑카에 세탁기를 설치해보자

▶래춘씨몰(전국최저가) : https://c11.kr/ukcf
▶래춘씨 인스타 : https://c11.kr/ckve
▶캠핑카 렌트 : https://c11.kr/jiyy
▶래춘씨 굿즈 : https://c11.kr/ivgn
▶춘춘클럽(멤버십) 가입 : https://c11.kr/ckv7
▶제주 맛집 유튜브 채널 : https://c11.kr/h7ot

캠핑카(RV)로 서울에서 2년 동안 살기에 도전한 독거 청년이에요 캠핑요리하는 집시맨 래춘씨의 캠핑카생활! 캠핑트레일러가 아닌 모터홈 생존기는 실제 전기와 물은 어떻게 해결하는지? 캠핑음식은? 샤워는? 화장실은? 그리고 빨래까지 알아보자. 달리는 별장, 떠난 곳이 집, 일상이 휴가, 도시 속 휴양, 그럴듯한 장밋빛 얘기는 많지만 실제 캠핑카로 서울에서 살면 벌어지는 일을 알아보자. 물론 제가 가진 게 거의 없는 거지에 가깝다는 게 더욱 문제지만요! 결혼도 못하고 돈도 넉넉치 않지만 행복해지고 싶은 래춘씨의 처절하지만 희망찬기록!

1. [캠핑카 생존기] 티저 보러가기 ▶ https://c11.kr/3eir
2. 나 혼자 캠핑카에 산다! 캠핑카를 소개합니다 ▶https://c11.kr/3lb0
3. 내가 캠핑카에 사는 이유! ▶https://c11.kr/3wqu
4. 캠핑카에 살면 실제로 먹는 것? ▶https://c11.kr/554s
5. 캠핑카에 살면 제일 힘든 것! ▶https://c11.kr/554p
6. 영하 10도에 캠핑카에 살기! ▶https://c11.kr/5hhw
7. 캠핑카에 살면 보안 문제는? ▶https://c11.kr/5wrk
8. 캠핑카 살기! 물은 잘 나와요? ▶https://c11.kr/69p7
9. 캠핑카에 살면 한 달 생활비는? ▶https://c11.kr/69p9
10. 캠핑카에 살면 자꾸 신경쓰이는 이것들? ▶https://c11.kr/6sa0
11. 캠핑카로 떠나는 퇴사 여행! ▶https://c11.kr/8pba
12. 물 사용 스트레스 반으로 준 이유? ▶https://c11.kr/8pbb

*[BGM LIST]
Hear_the_Noise - John Deley and the 41 Players
Happy_Haunts - Aaron Kenny
Check the Flow

전기는 어떻게 써요?
캠핑카에 오토바이를 장착할 수 있어요?
물은 나와요? 오폐수는 어디에 버러요?
화장실과 샤워는 어떻게 해요?
빨래는 어떻게 해요?
잠은 어디서 자요? (수평이 안 맞아..)
춥지 않나요? 덥지 않나요?
주차는 어디에 하나요?
벌레는 어떻게 해요?
쓰레기든 어디에 버리고요? 등등등..

#캠핑카, #미니세탁기, #1인세탁기, #캠핑카생활, #집시맨, #집시카, #디지털노마드, #퇴사, #카라반
Hieseun Kim : 오오!..래춘씨의 고귀한 희생에 감사드립니다. 래춘씨의 세탁기 위치와 올겨울 동파의 위험성에 관한 피드백도 꼭 알려주세요!
나중에 저도 참고해서 캠핑카 제작단계에서 피드백 적극 반영해야겠습니다.
항상 재미있게 영상 잘보고 있습니다.
주현우 : 우와 전편에서 보던
세탁 영상은
굉장히 힘들어보였는데
세탁기 장만하시니까 좋아보이네요 ㅎㅎ
브이 : 하루만에 여태 올리신 영상들 다봤습니다 ㅋㅋㅋㅋ 너무 재미나네요 뭔가 다큐같은 느낌도 좋고요 ㅎㅎ 빠져들었습니다 갑자기 드는 생각인데 한겨울에 눈보라가 몰아치고 너무 춥다! 하면 지하주차장으로 피신하는것도 방법이지 않나 생각이 들었습니다 ㅋㅋㅋ 겨울인데 건강관리 잘하시고 다음 영상도 기대하겠습니다!
극한직업삼남매아빠 : 멋진인생입니다..
전 10년동안 캠핑다니다가..
이제 아이가 셋이라 캠핑카 알아보는중인데..
다음생애는 꼭 래춘씨 처럼..
혼자 캠핑카에서 살아보고 싶네요..
건강유의하시고..좋은추억 많이 만드세요!화이팅!
달빛소녀 : 래춘씨 너무재밌게 보고있습니다.
세탁기 설치하랴, 단열제 설치하랴 고생이 많으시네요
저도 캠핑카 알아보는중인데
제우스630은 다 되어있더라고요
덕분에 구매전 부족한부분 여러회사 비교해가며 캠핑카 잘찾고있어용~~~~ 감사해요

... 

#벽걸이 세탁기

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 9,587건 99 페이지
게시물 검색
Copyright © www.arture.or.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz